/

Rozpočet 2010 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (18.41 %)
22 971 700 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (27.51 %)
34 325 000 Kč
Členské příspěvky (3.48 %)
4 341 558 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (12.52 %)
15 614 617 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.04 %)
46 805 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.49 %)
611 542 Kč
Dary a dědictví (7.86 %)
9 805 926 Kč
Půjčky a úvěry (29.69 %)
37 041 150 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 124 758 298 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (39.69 %)
30 348 819 Kč
Mzdové výdaje (22.66 %)
17 325 763 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.96 %)
733 756 Kč
Výdaje na volby (36.69 %)
28 051 542 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 76 459 880 KčCelkové příjmy: 124 993 272 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -234 974 Kč
Celkové výdaje: 76 459 880 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.