/

Rozpočet 2011 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (36.14 %)
27 230 000 Kč
Členské příspěvky (5.5 %)
4 143 082 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (17.78 %)
13 395 134 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.05 %)
34 005 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.53 %)
402 735 Kč
Dary a dědictví (3.84 %)
2 892 809 Kč
Půjčky a úvěry (36.17 %)
27 250 188 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 75 347 953 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (65.78 %)
21 420 945 Kč
Mzdové výdaje (31.74 %)
10 336 680 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2 %)
651 860 Kč
Výdaje na volby (0.48 %)
155 507 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 32 564 992 KčCelkové příjmy: 75 494 302 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -146 349 Kč
Celkové výdaje: 32 564 992 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.