/

Rozpočet 2012 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (34.83 %)
27 111 633 Kč
Členské příspěvky (5.15 %)
4 008 552 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (18.77 %)
14 608 396 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.04 %)
33 248 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.29 %)
229 441 Kč
Dary a dědictví (13.3 %)
10 354 896 Kč
Půjčky a úvěry (27.61 %)
21 492 291 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 77 838 457 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (41.52 %)
23 171 223 Kč
Mzdové výdaje (19.74 %)
11 016 653 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.97 %)
1 100 496 Kč
Výdaje na volby (36.77 %)
20 524 855 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 55 813 227 KčCelkové příjmy: 77 971 208 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -132 751 Kč
Celkové výdaje: 55 813 227 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.