/

Rozpočet 2013 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (31.44 %)
33 697 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (27.05 %)
28 993 542 Kč
Členské příspěvky (4.42 %)
4 737 968 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (13.68 %)
14 658 938 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.02 %)
17 787 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.22 %)
233 480 Kč
Dary a dědictví (14.3 %)
15 322 085 Kč
Půjčky a úvěry (8.87 %)
9 507 857 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 107 168 657 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (33.21 %)
25 728 464 Kč
Mzdové výdaje (14.27 %)
11 053 137 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.33 %)
1 031 117 Kč
Výdaje na volby (51.19 %)
39 650 105 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 77 462 823 KčCelkové příjmy: 107 344 444 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -175 787 Kč
Celkové výdaje: 77 462 823 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.