/

Rozpočet 2014 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (4.7 %)
4 523 760 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (43.27 %)
41 682 500 Kč
Členské příspěvky (4.4 %)
4 236 289 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (17.52 %)
16 878 938 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.02 %)
15 933 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.23 %)
217 575 Kč
Dary a dědictví (21.75 %)
20 953 185 Kč
Půjčky a úvěry (8.12 %)
7 818 853 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 96 327 033 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (36.78 %)
30 412 311 Kč
Mzdové výdaje (15.72 %)
12 997 705 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.7 %)
1 403 370 Kč
Výdaje na volby (45.8 %)
37 867 481 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 82 680 867 KčCelkové příjmy: 97 184 827 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -857 794 Kč
Celkové výdaje: 82 680 867 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.