/

Rozpočet 2015 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (56.37 %)
45 304 375 Kč
Členské příspěvky (5.21 %)
4 184 198 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (22.3 %)
17 922 067 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.02 %)
17 154 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.31 %)
250 410 Kč
Dary a dědictví (8.01 %)
6 440 507 Kč
Půjčky a úvěry (7.77 %)
6 245 089 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 80 363 800 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (70 %)
36 045 325 Kč
Mzdové výdaje (26.92 %)
13 863 398 Kč
Výdaje na daně a poplatky (3.07 %)
1 582 377 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 51 491 100 KčCelkové příjmy: 81 000 828 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -637 028 Kč
Celkové výdaje: 51 491 100 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.