/

Rozpočet 2016 - Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (46.67 %)
46 159 375 Kč
Členské příspěvky (4.14 %)
4 094 217 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (18.96 %)
18 749 313 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.02 %)
20 151 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.58 %)
575 950 Kč
Dary a dědictví (14.66 %)
14 494 362 Kč
Půjčky a úvěry (14.97 %)
14 802 471 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 98 895 839 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (38.54 %)
33 616 913 Kč
Mzdové výdaje (19.25 %)
16 793 290 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.83 %)
1 595 607 Kč
Výdaje na volby (40.37 %)
35 210 726 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 87 216 536 KčCelkové příjmy: 101 034 164 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -2 138 325 Kč
Celkové výdaje: 87 216 536 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.