/

Rozpočet 1995 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (10.48 %)
6 470 000 Kč
Členské příspěvky (42.26 %)
26 098 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (26.02 %)
16 068 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (1.81 %)
1 118 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (0 %)
0 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (19.43 %)
12 001 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 61 755 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (30.83 %)
20 500 000 Kč
Mzdové výdaje (41.13 %)
27 348 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.29 %)
194 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (27.75 %)
18 451 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 66 493 000 KčCelkové příjmy: 61 755 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 66 493 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.