/

Rozpočet 1996 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (42.86 %)
56 352 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (9.15 %)
12 030 000 Kč
Členské příspěvky (26.11 %)
34 326 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (11.12 %)
14 623 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (4.84 %)
6 361 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.34 %)
445 000 Kč
Dary a dědictví (0 %)
0 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (5.59 %)
7 350 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 131 487 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (42.95 %)
36 533 000 Kč
Mzdové výdaje (36.9 %)
31 384 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.54 %)
457 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (19.61 %)
16 676 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 85 050 000 KčCelkové příjmy: 131 487 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 85 050 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.