/

Rozpočet 1997 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (19.7 %)
17 083 000 Kč
Členské příspěvky (39.91 %)
34 605 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (23.49 %)
20 365 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (4.13 %)
3 584 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (0 %)
0 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (12.77 %)
11 072 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 86 709 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (35.71 %)
33 605 000 Kč
Mzdové výdaje (40.46 %)
38 074 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.05 %)
988 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (22.79 %)
21 444 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 94 111 000 KčCelkové příjmy: 86 709 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 94 111 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.