/

Rozpočet 1998 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (41.13 %)
59 269 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (12.2 %)
17 584 000 Kč
Členské příspěvky (23 %)
33 150 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (11.66 %)
16 800 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (7.44 %)
10 719 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.22 %)
317 000 Kč
Dary a dědictví (0 %)
0 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (4.36 %)
6 278 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 144 117 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (51.47 %)
56 116 000 Kč
Mzdové výdaje (36.08 %)
39 338 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.13 %)
2 325 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (10.32 %)
11 247 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 109 026 000 KčCelkové příjmy: 144 117 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 109 026 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.