/

Rozpočet 1999 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (21.84 %)
19 167 000 Kč
Členské příspěvky (38.85 %)
34 093 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (21.94 %)
19 253 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (3.87 %)
3 392 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.39 %)
340 000 Kč
Dary a dědictví (0.95 %)
831 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (12.16 %)
10 672 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 87 748 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (41.23 %)
40 407 000 Kč
Mzdové výdaje (42.67 %)
41 821 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.57 %)
2 515 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (13.53 %)
13 264 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 98 007 000 KčCelkové příjmy: 87 748 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 98 007 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.