/

Rozpočet 2000 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (20.41 %)
19 000 000 Kč
Členské příspěvky (35.89 %)
33 406 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (21.14 %)
19 676 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (2.13 %)
1 984 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.69 %)
642 000 Kč
Dary a dědictví (0.51 %)
474 000 Kč
Půjčky a úvěry (5.14 %)
4 784 000 Kč
Ostatní výnosy (14.09 %)
13 115 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 93 081 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (52.1 %)
64 570 000 Kč
Mzdové výdaje (34.1 %)
42 257 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (3.08 %)
3 814 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (10.72 %)
13 282 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 123 923 000 KčCelkové příjmy: 88 297 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 4 784 000 Kč
Celkové výdaje: 123 923 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.