/

Rozpočet 2001 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (25.19 %)
42 208 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (20.47 %)
34 300 000 Kč
Členské příspěvky (20.06 %)
33 621 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (11.14 %)
18 671 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.38 %)
630 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.36 %)
611 000 Kč
Dary a dědictví (0.22 %)
376 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (22.18 %)
37 165 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 167 582 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (41.69 %)
60 356 000 Kč
Mzdové výdaje (30.77 %)
44 542 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.1 %)
1 590 000 Kč
Výdaje na volby (0.36 %)
515 000 Kč
Ostatní výdaje (26.09 %)
37 769 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 144 772 000 KčCelkové příjmy: 167 582 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 144 772 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.