/

Rozpočet 2002 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (35.05 %)
88 265 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (33.94 %)
85 475 000 Kč
Členské příspěvky (13.94 %)
35 106 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (10.94 %)
27 562 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.28 %)
704 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.21 %)
529 000 Kč
Dary a dědictví (0.4 %)
998 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (5.24 %)
13 201 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 251 840 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (16.25 %)
24 693 000 Kč
Mzdové výdaje (32.94 %)
50 043 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.85 %)
1 288 000 Kč
Výdaje na volby (15.17 %)
23 042 000 Kč
Ostatní výdaje (34.8 %)
52 869 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 151 935 000 KčCelkové příjmy: 251 840 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 151 935 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.