/

Rozpočet 2003 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (56.51 %)
91 850 000 Kč
Členské příspěvky (18.64 %)
30 289 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (19.3 %)
31 364 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.63 %)
1 019 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.23 %)
368 000 Kč
Dary a dědictví (2.68 %)
4 355 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (2.02 %)
3 284 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 162 529 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (43.46 %)
57 768 000 Kč
Mzdové výdaje (40.55 %)
53 898 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.05 %)
2 725 000 Kč
Výdaje na volby (2.12 %)
2 813 000 Kč
Ostatní výdaje (11.82 %)
15 703 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 132 907 000 KčCelkové příjmy: 162 529 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 132 907 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.