/

Rozpočet 2004 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (7.52 %)
14 186 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (48.61 %)
91 692 000 Kč
Členské příspěvky (16.38 %)
30 888 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (15.44 %)
29 127 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.59 %)
1 116 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.38 %)
711 000 Kč
Dary a dědictví (1.84 %)
3 462 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (9.25 %)
17 440 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 188 622 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (37.97 %)
63 532 000 Kč
Mzdové výdaje (35.42 %)
59 277 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.71 %)
2 863 000 Kč
Výdaje na volby (11.49 %)
19 234 000 Kč
Ostatní výdaje (13.41 %)
22 432 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 167 338 000 KčCelkové příjmy: 188 742 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -120 000 Kč
Celkové výdaje: 167 338 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.