/

Rozpočet 2005 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (59.37 %)
89 950 000 Kč
Členské příspěvky (18.55 %)
28 106 280 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (17.9 %)
27 123 532 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.83 %)
1 259 940 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.34 %)
513 929 Kč
Dary a dědictví (3.01 %)
4 564 954 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 151 518 634 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (49.63 %)
67 121 195 Kč
Mzdové výdaje (46.36 %)
62 706 930 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.77 %)
2 388 301 Kč
Výdaje na volby (2.24 %)
3 030 768 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 135 247 194 KčCelkové příjmy: 158 052 651 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -6 534 017 Kč
Celkové výdaje: 153 438 813 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -18 191 619 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.