/

Rozpočet 2006 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (32.4 %)
68 532 800 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (39.3 %)
83 116 667 Kč
Členské příspěvky (13.73 %)
29 043 864 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (11.96 %)
25 286 273 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.57 %)
1 199 775 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.19 %)
402 002 Kč
Dary a dědictví (1.85 %)
3 911 970 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 211 493 352 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (35.15 %)
58 746 949 Kč
Mzdové výdaje (38.37 %)
64 125 084 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.22 %)
3 718 174 Kč
Výdaje na volby (24.25 %)
40 535 244 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 167 125 450 KčCelkové příjmy: 265 217 859 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -53 724 507 Kč
Celkové výdaje: 259 609 996 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -92 484 546 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.