/

Rozpočet 2007 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (57.17 %)
76 625 000 Kč
Členské příspěvky (19.93 %)
26 712 993 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (17.26 %)
23 138 662 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (1.23 %)
1 643 122 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.35 %)
470 545 Kč
Dary a dědictví (4.05 %)
5 431 818 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 134 022 141 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (44.1 %)
53 445 599 Kč
Mzdové výdaje (50.63 %)
61 368 044 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.35 %)
2 846 612 Kč
Výdaje na volby (2.92 %)
3 543 927 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 121 204 182 KčCelkové příjmy: 140 416 750 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -6 394 609 Kč
Celkové výdaje: 140 480 668 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -19 276 486 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.