/

Rozpočet 2008 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (54.17 %)
75 058 333 Kč
Členské příspěvky (18.84 %)
26 111 493 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (21.68 %)
30 037 394 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (1.59 %)
2 200 060 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.42 %)
581 658 Kč
Dary a dědictví (3.3 %)
4 576 140 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 138 565 078 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (37.95 %)
61 906 799 Kč
Mzdové výdaje (39.84 %)
64 995 496 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.97 %)
3 215 630 Kč
Výdaje na volby (20.24 %)
33 019 750 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 163 137 675 KčCelkové příjmy: 167 186 069 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -28 620 991 Kč
Celkové výdaje: 199 518 406 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -36 380 731 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.