/

Rozpočet 2009 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (7.41 %)
10 037 310 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (48.79 %)
66 100 000 Kč
Členské příspěvky (20.18 %)
27 335 765 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (19.03 %)
25 784 980 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.93 %)
1 253 713 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.34 %)
465 284 Kč
Dary a dědictví (3.33 %)
4 507 713 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 135 484 765 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (32.34 %)
60 151 357 Kč
Mzdové výdaje (34.76 %)
64 655 473 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.56 %)
2 893 763 Kč
Výdaje na volby (31.34 %)
58 288 331 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 185 988 924 KčCelkové příjmy: 191 595 054 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -56 110 289 Kč
Celkové výdaje: 253 230 994 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -67 242 070 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.