/

Rozpočet 2010 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (31.73 %)
58 976 500 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (35.42 %)
65 825 000 Kč
Členské příspěvky (14.15 %)
26 292 678 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (15.06 %)
27 989 680 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.35 %)
648 241 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.32 %)
589 982 Kč
Dary a dědictví (2.98 %)
5 532 735 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 185 854 815 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (39.04 %)
63 785 799 Kč
Mzdové výdaje (38.67 %)
63 189 662 Kč
Výdaje na daně a poplatky (3.29 %)
5 378 295 Kč
Výdaje na volby (19 %)
31 039 030 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 163 392 786 KčCelkové příjmy: 210 051 107 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -24 196 292 Kč
Celkové výdaje: 195 519 013 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -32 126 227 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.