/

Rozpočet 2011 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (50.56 %)
61 727 500 Kč
Členské příspěvky (19.98 %)
24 385 798 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (23.96 %)
29 246 031 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.47 %)
578 556 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.42 %)
516 513 Kč
Dary a dědictví (4.61 %)
5 624 807 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 122 079 205 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (46.57 %)
51 113 846 Kč
Mzdové výdaje (50.11 %)
54 998 540 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.16 %)
2 365 316 Kč
Výdaje na volby (1.16 %)
1 271 621 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 109 749 322 KčCelkové příjmy: 125 322 047 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -3 242 842 Kč
Celkové výdaje: 182 511 965 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -72 762 643 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.