/

Rozpočet 2012 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (54.31 %)
65 765 000 Kč
Členské příspěvky (19.13 %)
23 161 849 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (21.21 %)
25 683 083 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.33 %)
398 354 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.37 %)
442 895 Kč
Dary a dědictví (4.66 %)
5 646 712 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 121 097 894 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (40.8 %)
49 052 547 Kč
Mzdové výdaje (42.13 %)
50 655 981 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.18 %)
1 419 370 Kč
Výdaje na volby (15.88 %)
19 095 182 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 120 223 079 KčCelkové příjmy: 135 051 656 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -13 953 762 Kč
Celkové výdaje: 135 009 632 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -14 786 553 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.