/

Rozpočet 2013 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (35.74 %)
74 104 400 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (36.99 %)
76 687 917 Kč
Členské příspěvky (10.69 %)
22 163 421 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (12.02 %)
24 918 719 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.12 %)
239 767 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.19 %)
384 339 Kč
Dary a dědictví (4.25 %)
8 821 418 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 207 319 981 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (42.32 %)
48 507 049 Kč
Mzdové výdaje (44.03 %)
50 464 173 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.21 %)
2 538 117 Kč
Výdaje na volby (11.44 %)
13 110 034 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 114 619 373 KčCelkové příjmy: 214 999 673 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -7 679 692 Kč
Celkové výdaje: 130 934 285 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -16 314 912 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.