/

Rozpočet 2014 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (3.32 %)
4 994 340 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (55.74 %)
83 779 375 Kč
Členské příspěvky (12.51 %)
18 807 544 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (18.73 %)
28 146 711 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.21 %)
309 725 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.26 %)
395 729 Kč
Dary a dědictví (7.65 %)
11 505 764 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
4 245 Kč
Plnění pojišťovny a refundace mezd (0.17 %)
252 175 Kč
Ostatní výnosy (0.04 %)
54 630 Kč
Zúčtování fondů (1.37 %)
2 065 806 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 150 316 044 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (35.45 %)
46 634 773 Kč
Mzdové výdaje (38.01 %)
50 009 919 Kč
Výdaje na daně a poplatky (3.2 %)
4 206 745 Kč
Výdaje na volby (18.67 %)
24 560 497 Kč
Účetní naplnění fondů (2.83 %)
3 723 494 Kč
Ostatní výdaje (1.84 %)
2 418 556 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 131 553 983 KčCelkové příjmy: 150 316 044 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -0 Kč
Celkové výdaje: 137 502 651 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -5 948 668 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.