/

Rozpočet 2015 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (57.84 %)
83 245 000 Kč
Členské příspěvky (12.74 %)
18 342 116 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (20.64 %)
29 707 958 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.2 %)
282 883 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.23 %)
335 191 Kč
Dary a dědictví (7.4 %)
10 651 602 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
6 612 Kč
Plnění pojišťovny a refundace mezd (0.11 %)
163 491 Kč
Ostatní výnosy (0.07 %)
107 716 Kč
Zúčtování fondů (0.76 %)
1 088 366 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 143 930 933 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (41.65 %)
50 711 828 Kč
Mzdové výdaje (41.6 %)
50 652 020 Kč
Výdaje na daně a poplatky (5.52 %)
6 726 298 Kč
Výdaje na volby (0.1 %)
123 840 Kč
Účetní naplnění fondů (2.61 %)
3 172 156 Kč
Ostatní výdaje (8.52 %)
10 368 141 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 121 754 282 KčCelkové příjmy: 143 930 933 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 121 754 282 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.