/

Rozpočet 2016 - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (57.03 %)
79 445 000 Kč
Členské příspěvky (12.05 %)
16 785 613 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (19.01 %)
26 484 524 Kč
Úroky z vkladů (0.18 %)
250 846 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.23 %)
325 981 Kč
Dary a dědictví (7.82 %)
10 901 198 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
5 396 Kč
Plnění pojišťovny a refundace mezd (0.14 %)
191 729 Kč
Kurzové zisky (0.01 %)
7 936 Kč
Zúčtování fondů (3.27 %)
4 561 275 Kč
Ostatní výnosy (0.26 %)
355 460 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 139 314 958 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (36.64 %)
54 022 483 Kč
Mzdové výdaje (35.76 %)
52 733 420 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.43 %)
2 113 687 Kč
Výdaje na volby (18.61 %)
27 437 689 Kč
Účetní naplnění fondů (1.84 %)
2 709 474 Kč
Ostatní výdaje (5.72 %)
8 437 579 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 147 454 332 KčCelkové příjmy: 139 314 958 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 147 454 332 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.