/

Komunistická strana Čech a Moravy


Riziko střetu zájmů
2

Objem veřejných zakázek napojeným firmám:
85 082 627 Kč

Objem EU dotací napojeným firmám:
24 250 041 KčVeřejné zakázky firmám napojeným na KSČM (2013-2017)

Společnost Objem veřejných zakázek Výše daru / typ napojení
DAICH spol. s r. o. 50 000 000+ Kč
(skutečná výše: 420 011 268 Kč)
140 000 Kč
SUAS - stavební, s.r.o. 24 674 627 Kč Ing. František Kastl - Karlovarský kraj (2016, KSČM). Popis napojení: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (člen orgánu) -> SUAS - stavební, s.r.o.
OTAVAN Třeboň a.s. 6 176 634 Kč Alena Novotná - Jihočeský kraj (2016, KSČM). Popis napojení: OTAVAN Třeboň a.s. (člen orgánu)
Televize Přerov s.r.o. 4 231 326 Kč Břetislav Passinger - Olomoucký kraj (2013, KSČM). Popis napojení: B3F, s.r.o. (člen orgánu) <- Televize Přerov s.r.o.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 41 Kč Ing. František Kastl - Karlovarský kraj (2016, KSČM). Popis napojení: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (člen orgánu)

Evropské dotace firmám napojeným na KSČM (2013-2017)

Společnost Objem EU dotací Výše daru / typ napojení
Ammann Czech Republic a.s. 10 551 058 Kč Josef Dušek - Královéhradecký kraj (2016, KSČM). Popis napojení: Ammann Czech Republic a.s. (člen orgánu)
Adast Systems, a.s. 9 412 712 Kč Mária Koudelová - Jihomoravský kraj (2017, KSČM). Popis napojení: Adast Systems, a.s. (člen orgánu)
Důlní strojírenská společnost, spol. s r.o. 2 500 000 Kč Ing. František Kastl - Karlovarský kraj (2016, KSČM). Popis napojení: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (člen orgánu) -> Důlní strojírenská společnost, spol. s r.o.
Bílovská zemědělská a.s. 1 786 271 Kč Ing. Zdeněk Hubka - Plzeňský kraj (2016, KSČM). Popis napojení: Bílovská zemědělská a.s. (člen orgánu)

Metodika výpočtu indikátoru rizika střetu zájmů

Indikátor rizika střetu zájmů se zaměřuje na střet zájmů ve veřejných zakázkách a evropských dotacích. Tvoří ho součet hodnot všech veřejných zakázek a evropských dotací, které v letech 2013-2016 byly zadány, respektive přiděleny, firmám s politickou konexí na danou stranu. Za Firmu s politickou konexí považujeme takovou firmu, která v minulých 4 letech darovala politické straně dar anebo se v jejích statutárních orgánech vyskytovala osoba, která za danou stranu v posledních 4 letech kandidovala do Poslanecké sněmovny, senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva obce. Zahrnuty jsou i kandidáti do Poslanecké sněmovny 2017.

Indikátor bere v úvahu všechny veřejné zakázky a evropské dotace zadané, respektive rozdělené v ČR mezi 1. lednem roku 2013 a 30. červnem 2017. V případě, že tato částka přesáhne 50 milionů Kč pro jednu firmu, do sumy zakázek a dotací počítáme pouze 50 milionů Kč. Tento indikátor zahrnujeme proto, že politické konexe mohou znamenat zvýšené riziko situací, kdy osoba rozhodující o veřejné zakázce, respektive evropské dotaci (ne pouze o jejím vítězi, ale i o jejích detailech, lhůtách apod.) může být zároveň spřízněná s politickou stranou napojenou na některou ze soutěžících firem.

Více viz metodika.


 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.