/

Komunistická strana Čech a Moravy


Transparentnost
3

Počet bodů za zveřejňování výročních zpráv: 3
Počet bodů za zveřejňování seznamu darů online: 3
Počet bodů za správnou sumu darů: 1
Počet bodů za dary na transparentním účtu: 2Subindikátor 2013 2014 2015 2016 2017
Zveřejňování výročních zpráv 0.75 0.75 0.75 0.75 -
Zveřejňování seznamu darů online 0.75 0.75 0.75 0.75 -
Správnost sumy darů 0 0 0 1 -
Dary na transparentním účtu - - - - 2Metodika

Známka za transparentnost financování, se zaměřuje na to, zda strana zveřejňuje informace o svém fungování a financování takovým způsobem, který umožňuje jednoduchý přístup a kontrolu veřejnosti. Indikátor transparentnosti, ze kterého bude spočítána výsledná známka za transparentnost, se skládá ze tří částí: výroční zpráva na webu, strojově čitelný seznam dárců na webu a správnost sumy darů.

Zveřejňování výročních zpráv

Výroční zpráva přestavuje základní zdroj informací o fungování a financování politické strany. Stranu v této kategorii bodujeme podle následujících pravidel:

  • 0 bodů, pokud strana neuveřejní výroční zprávu vůbec,
  • 0,75 bodu, pokud strana uveřejní na svých internetových stránkách pouze scan výroční zprávy,
  • 1 bod, pokud je výroční zpráva zveřejněna v otevřeném formátu (strojově čitelné .pdf, .xls, .csv apod.).

Zveřejňování seznamu darů online

Dary jsou významnou součástí příjmů většiny politických stran. Zároveň však existuje riziko, že strana nelegálním způsobem “oplatí” soukromému dárci jeho štědrost, proto je nezbytné, aby nad nimi měla veřejnost kontrolu. Efektivní kontrola veřejnosti je umožněna pouze tehdy, když strana seznam dárců zveřejní ve strojově čitelné podobě. Tento indikátor bodujeme podle následujících pravidel:

  • 0 bodů, pokud seznam není zveřejněn vůbec
  • 0,75 bodu, pokud strana uveřejní na svých internetových stránkách seznam dárců pouze jako naskenovaný dokument,
  • 1 bod, pokud je seznam dostupný v otevřeném formátu (strojově čitelné .pdf, .xls, .csv apod.)

Správnost sumy darů

Politické strany ve svých výročních zprávách dle zákona uvádí seznam jednotlivých obdržených darů. Zároveň uvádí celkovou obdrženou sumu darů, a to v přehledu příjmů a výdajů. Někdy se ale stává, že suma hodnot jednotlivých darů nesouhlasí s částkou uvedenou v přehledu příjmů a výdajů. To způsobuje vážné pochybnosti o tom, zda jsou všechny dary řádně uvedeny.

Výročním zprávám s nepřesností pod 10 tisíc Kč je udělen 1 bod, za rozdíl větší než je tento interval pak udělíme 0 bodů. Celkem tedy strana může získat znovu maximálně 4 body.

Dary na transparentním účtu

Hodnotí, zda jsou dary přijímány pouze na transparentním účtu k tomu určeném, a zda jsou v souladu se zákonem označeny jménem a datem narození, popřípadě názvem a ič dárce. Vzhledem k zákonné úpravě hodnotíme až od roku 2017.

Více viz metodika.


 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.