/

Rozpočet 2014 - Nezávislí (NEZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (94.97 %)
1 207 500 Kč
Členské příspěvky (1.72 %)
21 899 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (2.83 %)
36 000 Kč
Půjčky a úvěry (0.47 %)
6 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 1 271 399 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (27.63 %)
324 332 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.13 %)
1 510 Kč
Výdaje na volby (72.24 %)
847 939 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 1 173 781 KčCelkové příjmy: 1 271 399 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 1 173 781 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.