/

Rozpočet 2016 - Nezávislí (NEZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (92.79 %)
989 586 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (0.25 %)
2 650 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (6.84 %)
73 000 Kč
Půjčky a úvěry (0.12 %)
1 264 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 1 066 500 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (37.87 %)
601 552 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
30 Kč
Výdaje na volby (62.13 %)
987 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 1 588 582 KčCelkové příjmy: 1 066 497 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 3 Kč
Celkové výdaje: 1 588 552 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 30 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.