/

O API

Použití:

API URL: http://www.politickefinance.cz/api/donor/%ico%

%ico% - dosadíme IČO dané společnosti

Návratové hodnoty:

 1. K danému IČO byly nalezeny dary
  {
   "status":1,
   "message":"seznam daru od ico %ico%",
   "ico": ...,
   "donor_name": ...,
   "donations":
   [
    {"value": ...,"year": ...,"party": ...},
    {"value": ...,"year": ...,"party": ...},
    ...
   ]
  } 
  

  Odpověď obsahuje status (status), zprávu (message), ičo (ico), název společnosti (donor_name) a seznam darů (donations). V případě, že byly nalezeny dary, je status: 1 a zpráva zní "seznam daru od ico %ico%". V proměnné donations se nalézají jednotlivé dary, každý obsahuje: peněžní hodnotu daru v Kč (value), rok darování (year), zkratku obdarované strany (party).
 2. U daného IČO nejsou evidovány žádné dary

  { "status":2, "message":"Nejsou evidovany zadne dary" }
  Odpověď obsahuje status (status), zprávu (message). V případě, že neevidujeme žádné dary od dané společnosti, je odpověď status: 2 a zpráva zní "Nejsou evidovany zadne dary".

 3. Neplatné IČO
  {
   "status":10,
   "message":"neplatne ico" 
  }
  

  Odpověď obsahuje status (status), zprávu '} (message). Status v případě neplatného iča je roven 10. Zpráva zní "neplatne ico".

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.