/

Rozpočet 1995 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (45.92 %)
36 833 000 Kč
Členské příspěvky (9.91 %)
7 951 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (8.81 %)
7 063 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.23 %)
184 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0.09 %)
69 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (2.86 %)
2 295 000 Kč
Dary a dědictví (31.05 %)
24 904 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (1.13 %)
908 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 80 207 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (39.51 %)
32 612 000 Kč
Mzdové výdaje (35.01 %)
28 899 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (7.57 %)
6 251 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (17.91 %)
14 786 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 82 548 000 KčCelkové příjmy: 80 207 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 82 548 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.