/

Rozpočet 1996 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (58.72 %)
161 510 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (14.4 %)
39 594 000 Kč
Členské příspěvky (3.44 %)
9 465 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (6.64 %)
18 250 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.22 %)
602 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.59 %)
1 621 000 Kč
Dary a dědictví (15.81 %)
43 490 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (0.19 %)
521 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 275 053 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (74.89 %)
201 427 000 Kč
Mzdové výdaje (15.58 %)
41 898 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (3.53 %)
9 507 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (6 %)
16 144 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 268 976 000 KčCelkové příjmy: 275 053 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 268 976 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.