/

Rozpočet 1997 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (52.74 %)
56 413 000 Kč
Členské příspěvky (8.21 %)
8 777 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (12.15 %)
12 994 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.77 %)
828 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0.01 %)
6 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.54 %)
1 646 000 Kč
Dary a dědictví (24.03 %)
25 704 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (0.55 %)
587 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 106 955 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (40.07 %)
37 571 000 Kč
Mzdové výdaje (40.71 %)
38 173 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (5.12 %)
4 803 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (14.1 %)
13 219 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 93 766 000 KčCelkové příjmy: 106 955 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 93 766 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.