/

Rozpočet 1998 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (61.27 %)
149 041 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (22.13 %)
53 830 000 Kč
Členské příspěvky (2.82 %)
6 852 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (3.1 %)
7 534 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.47 %)
1 147 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0.02 %)
60 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.39 %)
954 000 Kč
Dary a dědictví (9.54 %)
23 218 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (0.25 %)
618 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 243 254 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (67.93 %)
155 446 000 Kč
Mzdové výdaje (16.41 %)
37 556 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (4.99 %)
11 409 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (10.67 %)
24 406 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 228 817 000 KčCelkové příjmy: 243 254 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 228 817 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.