/

Rozpočet 1999 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (67.64 %)
50 212 000 Kč
Členské příspěvky (10.09 %)
7 487 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (9.22 %)
6 841 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (1.86 %)
1 380 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0.05 %)
35 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.55 %)
1 148 000 Kč
Dary a dědictví (8.89 %)
6 601 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (0.71 %)
525 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 74 229 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (40.84 %)
35 407 000 Kč
Mzdové výdaje (37.68 %)
32 666 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (4.65 %)
4 030 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (16.84 %)
14 600 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 86 703 000 KčCelkové příjmy: 74 229 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 86 703 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.