/

Rozpočet 2000 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (36.71 %)
50 080 000 Kč
Členské příspěvky (7.53 %)
10 268 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.1 %)
139 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (7.99 %)
10 905 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (17.11 %)
23 344 000 Kč
Půjčky a úvěry (29.39 %)
40 099 000 Kč
Ostatní výnosy (1.16 %)
1 581 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 136 416 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (60.19 %)
81 245 000 Kč
Mzdové výdaje (23.26 %)
31 393 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2 %)
2 705 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Splátky úvěru (11.72 %)
15 819 000 Kč
Ostatní výdaje (2.83 %)
3 822 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 134 984 000 KčCelkové příjmy: 136 416 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 134 984 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.