/

Rozpočet 2001 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (63.78 %)
137 792 000 Kč
Členské příspěvky (3.01 %)
6 513 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (3.52 %)
7 602 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.26 %)
572 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.57 %)
1 240 000 Kč
Dary a dědictví (6.9 %)
14 902 000 Kč
Půjčky a úvěry (21.62 %)
46 715 000 Kč
Ostatní výnosy (0.32 %)
690 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 216 026 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (47.12 %)
37 329 000 Kč
Mzdové výdaje (38.41 %)
30 429 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.3 %)
1 825 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (12.17 %)
9 645 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 79 228 000 KčCelkové příjmy: 216 028 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -2 000 Kč
Celkové výdaje: 79 228 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.