/

Rozpočet 2002 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (33.36 %)
116 698 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (39.17 %)
137 025 000 Kč
Členské příspěvky (2.27 %)
7 954 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (2.27 %)
7 933 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.42 %)
1 470 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.05 %)
3 681 000 Kč
Dary a dědictví (18.49 %)
64 693 000 Kč
Půjčky a úvěry (0.9 %)
3 149 000 Kč
Ostatní výnosy (2.07 %)
7 251 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 349 854 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (13.61 %)
39 124 000 Kč
Mzdové výdaje (13.01 %)
37 402 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.67 %)
1 938 000 Kč
Výdaje na volby (69.51 %)
199 805 000 Kč
Ostatní výdaje (3.19 %)
9 176 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 287 445 000 KčCelkové příjmy: 349 854 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 287 445 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.