/

Rozpočet 2003 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (30.44 %)
139 050 000 Kč
Členské příspěvky (1.88 %)
8 591 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (1.88 %)
8 582 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.42 %)
1 918 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.37 %)
1 698 000 Kč
Dary a dědictví (3.61 %)
16 514 000 Kč
Půjčky a úvěry (0.05 %)
210 000 Kč
Ostatní výnosy (61.35 %)
280 264 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 456 827 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (11.89 %)
43 382 000 Kč
Mzdové výdaje (10.04 %)
36 616 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.16 %)
585 000 Kč
Výdaje na volby (0.72 %)
2 611 000 Kč
Ostatní výdaje (77.2 %)
281 676 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 364 870 000 KčCelkové příjmy: 456 827 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 364 870 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.