/

Rozpočet 2004 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (6.85 %)
21 028 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (47.37 %)
145 492 000 Kč
Členské příspěvky (3.29 %)
10 118 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (3.3 %)
10 137 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.22 %)
672 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.74 %)
2 283 000 Kč
Dary a dědictví (16.13 %)
49 550 000 Kč
Půjčky a úvěry (4.78 %)
14 680 000 Kč
Ostatní výnosy (17.32 %)
53 211 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 307 171 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (16.1 %)
47 843 000 Kč
Mzdové výdaje (15.58 %)
46 289 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.89 %)
5 605 000 Kč
Výdaje na volby (48.1 %)
142 947 000 Kč
Ostatní výdaje (18.34 %)
54 490 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 297 174 000 KčCelkové příjmy: 307 171 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 297 174 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.