/

Rozpočet 2005 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (74.77 %)
174 850 000 Kč
Členské příspěvky (5.07 %)
11 849 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (5.36 %)
12 532 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.28 %)
648 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.2 %)
2 807 000 Kč
Dary a dědictví (7.62 %)
17 808 000 Kč
Půjčky a úvěry (5.71 %)
13 358 000 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 233 852 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (61.46 %)
80 775 000 Kč
Mzdové výdaje (36.64 %)
48 150 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.9 %)
2 501 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 131 426 000 KčCelkové příjmy: 233 852 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 131 426 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.