/

Rozpočet 2006 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (31.94 %)
189 248 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (31.86 %)
188 800 000 Kč
Členské příspěvky (2.24 %)
13 248 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (2.69 %)
15 914 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.14 %)
859 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.42 %)
2 498 000 Kč
Dary a dědictví (18.09 %)
107 175 000 Kč
Půjčky a úvěry (12.63 %)
74 853 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 592 595 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (15.22 %)
73 970 000 Kč
Mzdové výdaje (12.16 %)
59 070 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.64 %)
3 104 000 Kč
Výdaje na volby (71.98 %)
349 770 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 485 914 000 KčCelkové příjmy: 592 595 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 485 914 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.