/

Rozpočet 2007 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (77.64 %)
203 050 000 Kč
Členské příspěvky (5.22 %)
13 648 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (7.3 %)
19 087 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (1.8 %)
4 695 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.86 %)
2 247 000 Kč
Dary a dědictví (6.9 %)
18 040 000 Kč
Půjčky a úvěry (0.29 %)
750 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 261 517 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (56.37 %)
78 727 000 Kč
Mzdové výdaje (41.49 %)
57 940 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.42 %)
585 000 Kč
Výdaje na volby (1.72 %)
2 407 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 139 659 000 KčCelkové příjmy: 261 517 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 139 659 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.