/

Rozpočet 2008 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (57.07 %)
197 525 000 Kč
Členské příspěvky (4.54 %)
15 707 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (5.85 %)
20 246 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (1.17 %)
4 050 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.78 %)
2 704 000 Kč
Dary a dědictví (21.73 %)
75 205 000 Kč
Půjčky a úvěry (8.86 %)
30 650 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 346 087 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (28.35 %)
153 401 000 Kč
Mzdové výdaje (11.55 %)
62 516 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.85 %)
4 582 000 Kč
Výdaje na volby (59.26 %)
320 671 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 541 170 000 KčCelkové příjmy: 346 087 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 541 170 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.