/

Rozpočet 2009 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (4.73 %)
22 258 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (36.1 %)
169 900 000 Kč
Členské příspěvky (3.48 %)
16 402 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (4.23 %)
19 918 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.05 %)
243 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.58 %)
2 709 000 Kč
Dary a dědictví (20.61 %)
97 001 000 Kč
Půjčky a úvěry (30.22 %)
142 233 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 470 664 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (22.4 %)
110 572 000 Kč
Mzdové výdaje (14.64 %)
72 228 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.45 %)
7 149 000 Kč
Výdaje na volby (61.51 %)
303 570 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 493 519 000 KčCelkové příjmy: 471 064 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -400 000 Kč
Celkové výdaje: 493 519 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.