/

Rozpočet 2010 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (17.33 %)
105 779 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (25.03 %)
152 783 000 Kč
Členské příspěvky (2.59 %)
15 802 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (3.67 %)
22 433 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.02 %)
110 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.04 %)
273 000 Kč
Dary a dědictví (38.15 %)
232 910 000 Kč
Půjčky a úvěry (13.16 %)
80 355 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 610 445 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (17.7 %)
133 197 000 Kč
Mzdové výdaje (9.34 %)
70 316 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.01 %)
7 604 000 Kč
Výdaje na volby (71.95 %)
541 566 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 752 683 000 KčCelkové příjmy: 612 904 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -2 459 000 Kč
Celkové výdaje: 752 683 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.